Przejdź do treści
Strona główna » **Regulamin Promocji: Rabat 10% na Usługę Wykończenia Wnętrza**

**Regulamin Promocji: Rabat 10% na Usługę Wykończenia Wnętrza**

1. Warunki ogólne

   1.1. Promocja „Rabat 10% na Usługę Wykończenia Wnętrza” (dalej zwana „Promocją”) jest organizowana przez Wozbud Ireneusz Woźniak, z siedzibą pod adresem 43-100 Tychy, ul. Skalna 91.

   1.2. Promocja jest ważna od 8.11.2023r. do 24.11.2023r.

   1.3. Promocja jest dostępna wyłącznie dla klientów, którzy zakupią usługę wykończenia wnętrza na mieszkania i domy z rynku pierwotnego od Wozbud Ireneusz Woźniak w okresie obowiązywania Promocji.

2. Rabat

   2.1. Rabat wynoszący 10% jest dostępny dla klientów, którzy spełniają warunki określone w regulaminie.

   2.2. Rabat jest naliczany na całkowitą kwotę usługi wykończenia wnętrza i jest odejmowany od ceny końcowej.

   2.3. Rabat nie łączy się z innymi promocjami lub zniżkami oferowanymi przez Wozbud Ireneusz Woźniak.

3. Warunki korzystania

   3.1. Aby skorzystać z rabatu, klient musi zawrzeć umowę na usługę wykończenia wnętrza z Wozbud Ireneusz Woźniak w okresie obowiązywania Promocji.

   3.2. Rabat nie jest wypłacany w formie gotówki i nie podlega wymianie na inne produkty lub usługi.

   3.3. Rabat nie obejmuje kosztów materiałów, a jedynie koszty usługi wykończenia wnętrza.

4. Zakończenie Promocji

   4.1. Wozbud Ireneusz Woźniak zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia Promocji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

   4.2. Rabat przyznany przed datą zakończenia Promocji będzie obowiązywać na zasadach określonych w regulaminie.

5. Postanowienia końcowe

   5.1. Wozbud Ireneusz Woźniak zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmiany regulaminu Promocji.

   5.2. Wszelkie spory wynikające z udziału w Promocji lub korzystania z rabatu będą rozstrzygane przez Wozbud Ireneusz Woźniak na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

   5.3. Promocja nie ma charakteru gry losowej ani konkursu.